Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

Využití organizačního uspořádání a stylu řízení v organizacích

Byl proveden výzkum a dotazování mezi českými manažery, týkající se stavu organizačního uspořádání, stylu řízení, typu kultury a stylu komunikace z pohledu manažerů jakožto zástupců organizace. Výsledky výzkumu přinášejí informace o tom, jak je kterého systému prakticky využíváno. Styl řízení v organizacích z pohledu sledovaného vzorku manažerů sleduje světový trend západního stylu řízení, kde převládá týmové vedení, společné […]